BOARD OF DIRECTORS

Donald Strydom

Voorsitter / Chairman

Kloofplase
Tel: 042 274-2267
Cell: 083 610 2542

Marius Strydom

Onder-Voorsitter / Vise Chairman

Vryheidplase
Tel: 042 272-1721
Cell: 082 320 0644

Renard Oelofsen

Direkteur / Director

RH Oelofsen Boerdery
Tel: 042 272-1604
Cell: 082 456 0260

De La Rey Rademeyer

Direkteur / Director

Klipdrift 41
Tel: 042 272-1705
Cell: 082 715 0806

Johan Strydom

Direkteur / Director

Sonop
Tel: 042 274-2267
Cell: 076 164 1408

Egbert Ferreira

Direkteur / Director

Rooisand Boerdery
Tel: 042 274-2261
Cell: 083 445 9141

THE MANAGEMENT TEAM

Fanie Grundlingh

Hoofbestuuders / General Manager

E-mail fanieg@lanko.co.za
Tel: 042 272-1313 ext 124
Cell: 083 564 3917

Coleen Schoeman

(Maatskappy Sekretaris / Company Secretary)

Finansies & Administrasie / Head of Department: Finance & Administration

E-mail coleen@lanko.co.za
Tel: 042 272-1313 ext 116
Cell: 076 411 2008

Tinus Vos

Bedryfsbestuurder: Koelkamers / Operational Manager: Cool rooms

E-mail: tinus@lanko.co.za
Tel: 042 272-1313 ext 129
Cell: 083 642 0183

Johan Ackermann

Bedryfsbestuurder: Verpakking & Instandhouding / Operational Manager: Packaging & Maintenance

E-mail: pakhuis@lanko.co.za
Tel: 042 272-1313 ext 133
Cell: 082 297 7916

The General manager takes responsibility for marketing / Die Hoofbestuurder neem verantwoordelikheid vir bemarking.

Human Resources function is performed by the Head of Finance & Administration in conjunction with the General Manager / Die menslike hulpbronne funksie word vervul deur die Departementshoof van Finansies en Administrasie in samewerking met die Hoofbestuurder.